News Page  (最新訊息)                                                              回首頁


** 2006.12.18 本網站正式成立;特價商品區與跳蚤市場正式開放.

** 2013.12.13 多款零碼特價商品,請參閱 特價專區

 

 

 

回首頁

2F.,No.407,Zhong Zheng Road.,Shilin District 111. Taipei City, Taiwan (R.O.C.)   Tel : (02) 2883 - 9386   Fax : (02) 2883-1367  E-Mail: linksports@so-net.net.tw

來運國際有限公司 : 台北市士林區(111)中正路407號2樓 電話:(02) 2883-9386 傳真:(02) 2883-1367 電子信箱 : linksports@so-net.net.tw